Folkestone Under 8's vs Ashford Under 8's

By Ken Matcham