Folkestone beat Pulborough 47-12 amazing by Lisa Godden

By Lisa Godden