Folkestone 1st XV lost to Pulborough 13-19 by Lisa Godden

By Lisa Godden