Folkestone 1st XV lose to Bromley 26-27 - by Lisa Godden

By Lisa Godden