Folkestone 1st XV lose to Aylesford 17-30 by Lisa Godden

By Lisa Godden