Folkestone 1st XV lose by 2 points to Crowborough 31-33 by Lisa Godden

By Lisa Godden