Folkestone 1st XV beat Vigo 29-27 by Lisa Godden

By Lisa Godden